ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 339
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร สพป. จันทบุรี เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดมหาสอน สพป. ลพบุรี เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดยางช้าย สพป. อ่างทอง 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดหนองตาสาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนดาราจรัส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพป. ราชบุรี เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบึงเขาย้อน สพป. ปทุมธานี เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 74 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน