ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 338
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 83.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังทะลุ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านท่ากรวด สพป. ลพบุรี เขต 2 81.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดนากระรอก สพป. ชลบุรี เขต 2 78.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 77.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดยางช้าย สพป. อ่างทอง 76.33 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านคลองครก สพป. จันทบุรี เขต 1 75.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดกาหลง สพป. สมุทรสาคร 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 74.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 2 68.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 66.67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 66.33 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดพลา สพป. ระยอง เขต 1 65.33 ทองแดง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน