ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 337
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า สพป. กรุงเทพมหานคร 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบุยายใบ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 87.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง 86.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดยอดพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 86.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 85.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองตัน สพป. สมุทรสาคร 84.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 84.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนตลาดเจริญสุข สพป. นครปฐม เขต 2 83.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83.67 ทอง 13  
16 โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนสิริเบญญาลัย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 82 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 81.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 81.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ สพป. ปทุมธานี เขต 2 80.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม สพป. ปทุมธานี เขต 1 80.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) สพป. อุทัยธานี เขต 1 79.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย สพป. นนทบุรี เขต 1 79.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 79 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนปราสาททองวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 78.33 เงิน 26  
28 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 77.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดเกาะพิกุล สพป. นครนายก 76.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 76 เงิน 32  
33 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง สพป. ชัยนาท 75.67 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 75.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม สพป. สิงห์บุรี 74.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 72.67 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต 1 71.67 เงิน 37  
38 โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔ สพป. เพชรบุรี เขต 1 71.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย สพป. ลพบุรี เขต 1 71 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 70.67 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 70.67 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน สพป. จันทบุรี เขต 2 70 เงิน 42  
43 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 68.67 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน