ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 334
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 สพป. ชลบุรี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 83.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 81.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. จันทบุรี เขต 1 81.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนมหาราช7 สพป. ราชบุรี เขต 1 80.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 76.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 73.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 72.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเนินหอม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 71.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดพลา สพป. ระยอง เขต 1 63.33 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน