ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 331
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สพป. นครนายก 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป. ปทุมธานี เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 83.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 75.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. ชลบุรี เขต 3 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 73.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 73.67 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73.67 เงิน 13  
16 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ สพป. ระยอง เขต 1 72.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพป. ราชบุรี เขต 2 68.67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดบุยายใบ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ สพป. อุทัยธานี เขต 1 66.67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพป. นครปฐม เขต 2 66.67 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 66.67 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 64.33 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 64.33 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 64 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 63 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) สพป. สระบุรี เขต 1 62.67 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน