ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 330
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่ายุบ สพป. ชลบุรี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 สพป. ชลบุรี เขต 3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 68.67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน