ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 329
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 88.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 สพป. ชลบุรี เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ สพป. ลพบุรี เขต 1 84.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบึงเขาย้อน สพป. ปทุมธานี เขต 1 84.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 83.83 ทอง 9  
10 โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ สพป. สมุทรสาคร 83.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง 82.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ สพป. นครปฐม เขต 2 82.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 82.17 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 82.17 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 81.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สพป. สระบุรี เขต 1 80.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สระแก้ว เขต 2 79.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดหนองหอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 77.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. อุทัยธานี เขต 1 77.33 เงิน 22  
24 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76.17 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดกรอกยายชา สพป. ระยอง เขต 1 75.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป. กาญจนบุรี เขต 1 73.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 68.33 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า สพป. สระบุรี เขต 2 67.67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดเกาะแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67.67 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 67.50 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) สพป. ลพบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน