ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 327
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 98.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด สพป. นครปฐม เขต 1 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ สพป. นครปฐม เขต 2 89.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 89.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89.67 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดหนองคล้า สพป. ชลบุรี เขต 3 89.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 89.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 88.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบึงเขาย้อน สพป. ปทุมธานี เขต 1 87.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 87.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ สพป. อุทัยธานี เขต 1 77.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 76.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 76.67 เงิน 18  
20 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ สพป. ระยอง เขต 1 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 76 เงิน 20  
22 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ สพป. ลพบุรี เขต 1 75.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) สพป. สระบุรี เขต 1 73.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 73.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 67.33 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 2 67.33 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) สพป. อ่างทอง 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 66.67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดบุยายใบ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 64 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านคลองซื่อ สพป. สมุทรสาคร 60.67 ทองแดง 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน