ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 326
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป. ปทุมธานี เขต 1 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโกสินารายน์ สพป. ราชบุรี เขต 2 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 86.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 84.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 84.67 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต 3 84.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป. ระยอง เขต 1 83.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดคู้สลอด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 83.67 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดนากระรอก สพป. ชลบุรี เขต 2 83.67 ทอง 14  
17 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 83.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) สพป. ราชบุรี เขต 1 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) สพป. เพชรบุรี เขต 2 82.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 82.67 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. สระบุรี เขต 2 82.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.33 ทอง 21  
23 โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านไชยราช สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ สพป. อ่างทอง 80 ทอง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน