ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 325
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดไทร สพป. กรุงเทพมหานคร 88.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 88.33 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนขจรเนติยุทธ สพป. ปทุมธานี เขต 2 87.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 87.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านอ้อ(บ้านอ้อวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 87.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 86.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 86.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 85.33 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 85.33 ทอง 15  
18 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 84.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลบางระจัน สพป. สิงห์บุรี 84.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 84.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 21  
23 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ สพป. อ่างทอง 84 ทอง 21  
24 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 84 ทอง 21  
25 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สพป. สระบุรี เขต 1 84 ทอง 21  
26 โรงเรียนศรีสุวิช สพป. ชลบุรี เขต 3 83.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 83 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง 27  
29 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง 27  
30 โรงเรียนวัดแหลมแค สพป. ชลบุรี เขต 2 82.67 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 82.67 ทอง 30  
32 โรงเรียนวัดท่าล้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ สพป. นครปฐม เขต 2 81.67 ทอง 33  
34 โรงเรียนวัดบางกระเบา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 81.67 ทอง 33  
35 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 81.67 ทอง 33  
36 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) สพป. เพชรบุรี เขต 2 81.33 ทอง 36  
37 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ สพป. อุทัยธานี เขต 1 80.67 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80.67 ทอง 38  
40 โรงเรียนวัดบางแสม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 80.67 ทอง 38  
41 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง สพป. จันทบุรี เขต 2 80.67 ทอง 38  
42 โรงเรียนวันทามารีอา สพป. ราชบุรี เขต 2 80.67 ทอง 38  
43 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 80.67 ทอง 38  
44 โรงเรียนเทศบาลหินกอง สพป. สระบุรี เขต 2 80.67 ทอง 38  
45 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 80.33 ทอง 45  
46 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง สพป. ชัยนาท 80.33 ทอง 45  
47 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 77.67 เงิน 47  
48 โรงเรียนวัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต 2 68.67 ทองแดง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน