ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 323
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขจรเนติยุทธ สพป. ปทุมธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนปราสาททองวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 87.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนถาวรวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 87.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป. ปทุมธานี เขต 1 86.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 86.67 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 86.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 85.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนศรีสุวิช สพป. ชลบุรี เขต 3 85.33 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 84.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 84.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดปากบ่อ สพป. กรุงเทพมหานคร 83.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 83.67 ทอง 21  
23 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. นครปฐม เขต 2 83.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 2 83.33 ทอง 23  
25 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป. สระบุรี เขต 1 82.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง สพป. ชัยนาท 82.67 ทอง 26  
28 โรงเรียนวัดโป่งตามุข สพป. ชลบุรี เขต 2 82.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 82.33 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) สพป. กาญจนบุรี เขต 3 82 ทอง 30  
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81.67 ทอง 32  
33 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 81.67 ทอง 32  
34 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ สพป. ระยอง เขต 1 81.33 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 81.33 ทอง 34  
36 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 81.33 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 80.67 ทอง 37  
38 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 76.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว สพป. อุทัยธานี เขต 1 76 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 76 เงิน 39  
41 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สมุทรสงคราม 75.67 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 74.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดจันทร์ สพป. นนทบุรี เขต 1 72 เงิน 43  
44 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ สพป. อ่างทอง 71.67 เงิน 44  
45 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 65.67 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 61.67 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 61.33 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60.33 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 60.33 ทองแดง 49  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน