ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพลับพลาไชย สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. ตราด 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 89.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 88.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสระเตย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. จันทบุรี เขต 2 86.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 85.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 85.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 84.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 84.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 82 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว สพป. ราชบุรี เขต 2 81.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 81.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดม่วงคัน สพป. อ่างทอง 81.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 76.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม สพป. ระยอง เขต 2 76.60 เงิน 22  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 69 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) สพป. สระบุรี เขต 1 69 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 1 69 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนวัดข่อย สพป. สิงห์บุรี 69 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69 ทองแดง 24  
29 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ สพป. สระแก้ว เขต 1 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 68 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา สพป. ลพบุรี เขต 2 68 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนวัดพลา สพป. ระยอง เขต 1 68 ทองแดง 29  
33 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 68 ทองแดง 29  
34 โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) สพป. เพชรบุรี เขต 2 67.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 67 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด สพป. ชลบุรี เขต 2 67 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ สพป. ราชบุรี เขต 1 67 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 67 ทองแดง 35  
40 โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี สพป. ปทุมธานี เขต 1 67 ทองแดง 35  
41 โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 66 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 66 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) สพป. เพชรบุรี เขต 1 66 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนวัดธรรมนาวา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 65 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนวัดหนองมะกอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 65 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 65 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนวัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม 64 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 63 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 63 ทองแดง 49  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน