ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 317
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 98.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 95.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านจัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 94.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป. ปทุมธานี เขต 1 94.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนายเหรียญ สพป. กรุงเทพมหานคร 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) สพป. เพชรบุรี เขต 2 93.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 93.67 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 93.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 93.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 93 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 89.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 89.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดคู้สลอด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 89.33 ทอง 14  
17 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 89 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 89 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 89 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 88.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) สพป. ราชบุรี เขต 1 88.33 ทอง 21  
23 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป. นครปฐม เขต 1 88 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 87.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สพป. ชลบุรี เขต 3 87.67 ทอง 24  
26 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 87.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 87.33 ทอง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 87 ทอง 28  
29 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 86.67 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดโป่งตามุข สพป. ชลบุรี เขต 2 86 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง 31  
33 โรงเรียนวัดคีม สพป. สิงห์บุรี 85 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านหัววัง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 84.67 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. สระบุรี เขต 2 84.33 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83.67 ทอง 36  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน