ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 316
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสุวิช สพป. ชลบุรี เขต 3 98.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเปร็ดใน สพป. ตราด 93.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 93.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สพป. กรุงเทพมหานคร 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนปราสาททองวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 92.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส สพป. ปทุมธานี เขต 1 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ สพป. สิงห์บุรี 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ สพป. นครปฐม เขต 2 91.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 91.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย สพป. นนทบุรี เขต 1 91.67 ทอง 11  
14 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 91.67 ทอง 11  
15 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ สพป. ชลบุรี เขต 1 90.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) สพป. นนทบุรี เขต 2 90.67 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 90.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 90.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป. สระบุรี เขต 1 90.33 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 90 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา สพป. เพชรบุรี เขต 1 90 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 90 ทอง 21  
24 โรงเรียนเทศบาลนาดี สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง 21  
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง 21  
26 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 89.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89.33 ทอง 26  
28 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88.67 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง 88.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 88 ทอง 31  
32 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 87.67 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว สพป. อุทัยธานี เขต 1 87.33 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 87.33 ทอง 34  
36 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 87 ทอง 36  
37 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 87 ทอง 36  
38 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 2 87 ทอง 36  
39 โรงเรียนวัดโป่งแรด สพป. จันทบุรี เขต 1 87 ทอง 36  
40 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86.67 ทอง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 86 ทอง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง 41  
43 โรงเรียนนารีวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 1 85.67 ทอง 43  
44 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง สพป. ระยอง เขต 1 85.67 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85.33 ทอง 45  
46 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง สพป. ชัยนาท 85.33 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 85 ทอง 47  
48 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 84.33 ทอง 48  
49 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 83.33 ทอง 49  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน