ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 314
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 89.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 89.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดบางเกลือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 88.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 88.67 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 86.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สมุทรสงคราม 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพป. สระแก้ว เขต 1 84.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 84.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) สพป. นครปฐม เขต 2 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง สพป. ระยอง เขต 1 83.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 83.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ สพป. สิงห์บุรี 83.67 ทอง 18  
21 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 82.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 82.67 ทอง 22  
24 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 82.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนถาวรวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 81.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 81 ทอง 27  
29 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 80 ทอง 29  
31 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80 ทอง 29  
32 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 80 ทอง 29  
33 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80 ทอง 29  
34 โรงเรียนวัดตาล สพป. นนทบุรี เขต 2 79.67 เงิน 34  
35 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สพป. สระบุรี เขต 1 79.67 เงิน 34  
36 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 78.67 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 37  
38 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง สพป. ชัยนาท 72.67 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 70 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 68.67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว สพป. ตราด 66.67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65.33 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 64.33 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน