ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวังกะจับ สพป. สิงห์บุรี 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ สพป. ชลบุรี เขต 2 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินสี สพป. ราชบุรี เขต 1 94.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชากนา สพป. ชลบุรี เขต 1 93.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 92.17 ทอง 7  
8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90.83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต 1 89.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 88.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 87.83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล สพป. นนทบุรี เขต 2 87.17 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 86.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป. ระยอง เขต 1 85.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 84.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 83.83 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านคลองลอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดบ้านพราน สพป. อ่างทอง 79.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป. สระบุรี เขต 2 78.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 78.17 เงิน 25  
26 โรงเรียนทองพูลอุทิศ สพป. ปทุมธานี เขต 2 77.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 76.50 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดหนองหอย สพป. ลพบุรี เขต 1 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 2 75.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 75 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านขุนศรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า สพป. ชลบุรี เขต 3 74 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 73.67 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 73.17 เงิน 35  
36 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป. จันทบุรี เขต 2 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 72.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. สระแก้ว เขต 1 72 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดลานคา สพป. นครปฐม เขต 2 71.67 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดดีบอน สพป. ราชบุรี เขต 2 71.17 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดพันตำลึง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 70.50 เงิน 41  
42 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 70 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 68.83 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 67.17 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 66.33 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) สพป. เพชรบุรี เขต 1 65.50 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 64.67 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 64 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 63.33 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน