ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป. จันทบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 93.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม สพป. ชัยนาท 92.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 92.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบึงกระจับ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดนันทวัน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 90.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ สพป. สิงห์บุรี 89.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 89.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 88.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 88.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนวรพิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 87.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ สพป. นครปฐม เขต 1 87.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 86.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 86 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 สพป. สระแก้ว เขต 1 85.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดดอนแจง สพป. ราชบุรี เขต 1 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดพระธาตุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 84.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 84.67 ทอง 25  
27 โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 79.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 79.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านซ่อง สพป. เพชรบุรี เขต 2 79.33 เงิน 28  
30 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ สพป. ชลบุรี เขต 1 79 เงิน 30  
31 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 78.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. ระยอง เขต 2 78.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดบ้านแก สพป. อ่างทอง 78 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) สพป. ลพบุรี เขต 2 77.67 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สระบุรี เขต 2 77.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านบ่อยาง สพป. อุทัยธานี เขต 1 77 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 76.67 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) สพป. เพชรบุรี เขต 1 75.67 เงิน 38  
39 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ สพป. นครปฐม เขต 2 75.33 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต 1 75.33 เงิน 39  
41 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านวังค้อ สพป. ชลบุรี เขต 3 74.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 74 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป. จันทบุรี เขต 1 73.67 เงิน 44  
45 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73.33 เงิน 45  
46 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 73 เงิน 46  
47 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สพป. สระแก้ว เขต 2 72.67 เงิน 47  
48 โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 68.67 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านรังงาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 68 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สพป. ตราด - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน