ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 3 98.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา สพป. ชลบุรี เขต 1 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสุวรรณ สพป. ปทุมธานี เขต 2 95.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 94.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 93.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 92.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 90.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 89.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท 88.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองข่า สพป. ชลบุรี เขต 2 87.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล สพป. นครปฐม เขต 2 79.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 79.33 เงิน 13  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) สพป. ราชบุรี เขต 1 79.33 เงิน 13  
16 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 78.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 78.33 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 78.33 เงิน 16  
19 โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 78.33 เงิน 16  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 77.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดหนองสีดา สพป. สระบุรี เขต 1 77.33 เงิน 20  
22 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สพป. อุทัยธานี เขต 1 77.33 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 76.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 76.33 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 76.33 เงิน 23  
26 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 76.33 เงิน 23  
27 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 75.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดสุคนธาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 75.33 เงิน 27  
29 โรงเรียนวัดหนองมะค่า สพป. ราชบุรี เขต 2 75.33 เงิน 27  
30 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 75.33 เงิน 27  
31 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.33 เงิน 27  
32 โรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 75.33 เงิน 27  
33 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา สพป. สิงห์บุรี 74.33 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 74.33 เงิน 33  
35 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 74.33 เงิน 33  
36 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 สพป. ชลบุรี เขต 3 74.33 เงิน 33  
37 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 69.33 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68.33 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 68.33 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนวัดเซิงหวาย สพป. อ่างทอง 68.33 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 สพป. สระแก้ว เขต 2 67.33 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 67.33 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม สพป. สมุทรสงคราม 67.33 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.33 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 66.33 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 66.33 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ สพป. ลพบุรี เขต 1 66.33 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66.33 ทองแดง 45  
49 โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 1 65.33 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านลำแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน