ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด สพป. ลพบุรี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสะพานคง สพป. ลพบุรี เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง สพป. สระบุรี เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 93 ทอง 6  
10 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง 6  
11 โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) สพป. ราชบุรี เขต 2 93 ทอง 6  
12 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครปฐม เขต 2 93 ทอง 6  
13 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 93 ทอง 6  
14 โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 93 ทอง 6  
15 โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) สพป. เพชรบุรี เขต 1 93 ทอง 6  
16 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา สพป. สิงห์บุรี 92 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านมาบแค สพป. นครปฐม เขต 1 92 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป. ชลบุรี เขต 2 92 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง 16  
20 โรงเรียนวัดตะกาง สพป. ตราด 92 ทอง 16  
21 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 92 ทอง 16  
22 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 91 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 91 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. จันทบุรี เขต 2 91 ทอง 22  
25 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 91 ทอง 22  
26 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 91 ทอง 22  
27 โรงเรียนวัดนาร่อง สพป. สระบุรี เขต 1 91 ทอง 22  
28 โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 91 ทอง 22  
29 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 สพป. สระแก้ว เขต 1 91 ทอง 22  
30 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 90 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 90 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านหนองรัก สพป. อุทัยธานี เขต 1 90 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป. จันทบุรี เขต 1 90 ทอง 30  
35 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 30  
36 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง 30  
37 โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) สพป. อ่างทอง 89 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 89 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 89 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านเขานันทา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 89 ทอง 37  
41 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 89 ทอง 37  
42 โรงเรียนวัดหนองกระบอก สพป. ระยอง เขต 1 89 ทอง 37  
43 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 89 ทอง 37  
44 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 80 ทอง 44  
45 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 44  
46 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 44  
47 โรงเรียนวัดเกาะลอย สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง 44  
48 โรงเรียนวัดเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 80 ทอง 44  
49 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 80 ทอง 44  
50 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80 ทอง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน