ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สพป. ระยอง เขต 2 97.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป. จันทบุรี เขต 2 92.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 92.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 90.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 90.40 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดโคกกรุง สพป. สระบุรี เขต 2 89.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดสาวชะโงก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 78.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 76.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 74.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) สพป. นครปฐม เขต 2 73.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ราชบุรี เขต 1 72.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 72.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา สพป. อุทัยธานี เขต 1 71.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดบางปรือ สพป. ตราด 70.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 69.40 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดเขาดีสลัก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 68.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 67.80 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 67.40 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา สพป. เพชรบุรี เขต 2 66.60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 2 66.20 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร สพป. ชลบุรี เขต 2 65.80 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพป. สระแก้ว เขต 1 65.40 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 65.20 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. ชลบุรี เขต 3 64.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 64.60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 64.40 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนเจริญดีวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 2 64.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 63.80 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) สพป. กาญจนบุรี เขต 3 63.60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 63.40 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ สพป. ปทุมธานี เขต 1 63.20 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 63 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 62.80 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ สพป. ระยอง เขต 1 62.60 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนสร้างพัฒนา สพป. ลพบุรี เขต 2 62.40 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 62.20 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 62 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 61.80 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนวัดสนามแย้ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 61.60 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน