ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป. กาญจนบุรี เขต 3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดข่อย สพป. สิงห์บุรี 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สพป. สระบุรี เขต 1 85.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 81.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) สพป. นครปฐม เขต 1 80.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 79.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาลนาดี สพป. สมุทรสาคร 79.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สพป. ระยอง เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 78.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 78.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 77.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สพป. สระบุรี เขต 2 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 73 เงิน 22  
24 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 73 เงิน 22  
25 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 72.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 3 72.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า สพป. สระแก้ว เขต 1 72.33 เงิน 26  
28 โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป. ตราด 72.33 เงิน 26  
29 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) สพป. เพชรบุรี เขต 2 72 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 71.67 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดศีรษะทอง สพป. นครปฐม เขต 2 71.67 เงิน 30  
32 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย สพป. จันทบุรี เขต 1 71.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 70.67 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 70.67 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบุรี เขต 1 69.67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 69.67 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านท่าตูม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 68.67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 68.67 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต 2 68.67 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68.33 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลนาดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68.33 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 65.33 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64.33 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 64.33 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 61.67 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 61.67 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป. นครนายก 61.67 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนวัดธรรมนาวา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 61.67 ทองแดง 45  
49 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 60.67 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน