ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 287
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ สพป. สระบุรี เขต 1 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่ากรวด สพป. ลพบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดธัญญะผล สพป. ปทุมธานี เขต 2 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต 1 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขามะกา สพป. สระแก้ว เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 82.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 80.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต 2 79.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท 79.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. ระยอง เขต 2 78.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดมุจลินท์ สพป. ลพบุรี เขต 1 76.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ สพป. ชลบุรี เขต 2 75.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 74.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป. นนทบุรี เขต 1 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านรวมไทย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 73.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 72.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหัววัง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 72.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดวรจันทร์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 72.33 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป. จันทบุรี เขต 1 71.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 71.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดยม(เครือวรศรราษฎร์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 71.33 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านบัวแดง สพป. นครปฐม เขต 1 71 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 71 เงิน 29  
31 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว สพป. นครปฐม เขต 2 70.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 70.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 69.67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สพป. สมุทรสงคราม 68.67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านชวดบัว สพป. นครนายก 67.33 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดดอนทราย สพป. ราชบุรี เขต 2 67 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 58.50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 58.33 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 58 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน