ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 284
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสระเตย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 92.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 88.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 85.17 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลอง สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดม่วงคัน สพป. อ่างทอง 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 82.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 81.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 81.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกสั้น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. ชัยนาท 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง สพป. เพชรบุรี เขต 2 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดพรหมเพชร สพป. นครนายก 78.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 77.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดหนองมะค่า สพป. ราชบุรี เขต 2 75.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. ระยอง เขต 1 75.17 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 74.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 73.83 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน สพป. ปทุมธานี เขต 1 73.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 71.17 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. จันทบุรี เขต 1 71 เงิน 25  
27 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 70.83 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 70.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดห้วยยาง สพป. ชลบุรี เขต 2 70.33 เงิน 28  
30 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สพป. สระบุรี เขต 2 70 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 68.33 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 68.17 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 68 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 1 66.83 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66.67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน