ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 282
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน สพป. ปทุมธานี เขต 1 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดปากบ่อ สพป. กรุงเทพมหานคร 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป. ชลบุรี เขต 1 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 81.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 78.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 78.67 เงิน 12  
14 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 74.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 - -  
17 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ สพป. อ่างทอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน