ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 280
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สระบุรี เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 1 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัด​ศรี​นวล​ธรรม​วิมล สพป. กรุงเทพมหานคร 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 83.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 80.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. ราชบุรี เขต 2 79.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 76.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดประดับ สพป. สิงห์บุรี 76.67 เงิน 8  
10 โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 75.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดเสาธง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 73.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(วัดวังกระโจม) สพป. นครนายก 73.67 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดพุทธิสาร สพป. สระแก้ว เขต 2 73.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดศิริจันทาราม สพป. ปทุมธานี เขต 1 71.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป. สระบุรี เขต 2 71.33 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69.67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 68.76 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 66.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด (บ้านหนองแก) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) สพป. อ่างทอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน