ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป. ระยอง เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 88.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 88.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 88.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 86.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 85.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านชะม่วง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 84.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป. กาญจนบุรี เขต 3 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 84 ทอง 12  
15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง 12  
16 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 83.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 83.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต 2 83 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ สพป. ตราด 81.67 ทอง 20  
22 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 80.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. เพชรบุรี เขต 1 79.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านขลอด สพป. ชลบุรี เขต 3 79.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดลาดชะโด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดดงยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78 เงิน 27  
28 โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 77.67 เงิน 28  
29 โรงเรียนสุดใจวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 77.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 77.33 เงิน 29  
31 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 76.33 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดยางยี่แส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76 เงิน 32  
33 โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 76 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 75.67 เงิน 34  
35 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ สพป. นครปฐม เขต 2 74.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 74 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดอบทม สพป. อ่างทอง 71.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดดอนแจง สพป. ราชบุรี เขต 1 70.33 เงิน 39  
40 โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 69 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 65.67 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 64.67 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านบน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 63 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 63 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า สพป. สระแก้ว เขต 1 62.67 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 62.67 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 61 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 60.67 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนคลองบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน