ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต 1 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าตาสี สพป. สระแก้ว เขต 1 87.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ สพป. สระแก้ว เขต 2 86.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 86.50 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 86.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) สพป. ชลบุรี เขต 1 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยนาท 83.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 82.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 82.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย สพป. อุทัยธานี เขต 2 82.17 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. ชลบุรี เขต 3 82.17 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านรวมไทย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดทุ่งเหียง สพป. ชลบุรี เขต 2 81 ทอง 16  
18 โรงเรียนคลองปักหลัก สพป. กรุงเทพมหานคร 80.83 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดเกตุ สพป. ลพบุรี เขต 1 79.83 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป. อ่างทอง 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 78.83 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านอูล่อง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 77.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดเกตุน้อย (โสภณประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 1 76.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป. จันทบุรี เขต 1 75.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) สพป. ปทุมธานี เขต 1 75.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 73.83 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 73.67 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง สพป. อุทัยธานี เขต 1 73.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป. นนทบุรี เขต 1 73 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 71.67 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 71.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. นครนายก 71 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 70.83 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดสวนแตง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 70.67 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดบึงกระจับ สพป. ราชบุรี เขต 2 69.67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวัดทับกระดาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 69.33 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านบัวแดง สพป. นครปฐม เขต 1 69 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 68.50 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 68 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 68 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านคลองบางกก สพป. สมุทรสงคราม 67.67 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวัดหนองปาตอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 67.67 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน