ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 276
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคั่นกระได สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมาคมไลออนส์ (บ้านอ่างศิลา) สพป. สระแก้ว เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สพป. ชลบุรี เขต 3 80.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 77.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนคลองบางกระทึก สพป. นครปฐม เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดศิริจันทาราม สพป. ปทุมธานี เขต 1 73.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคอวัง สพป. นครปฐม เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) สพป. อ่างทอง 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย สพป. นนทบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน