ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหัวถนน สพป. ชลบุรี เขต 2 88.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม สพป. อ่างทอง 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพุเกตุ สพป. ราชบุรี เขต 1 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สพป. ชัยนาท 86.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ สพป. เพชรบุรี เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ สพป. อุทัยธานี เขต 1 84.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ สพป. นครปฐม เขต 2 84.60 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านยายจั่น สพป. ระยอง เขต 1 84.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 84.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดทะเลบก สพป. นครปฐม เขต 1 84.40 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดเขาขลุง สพป. ราชบุรี เขต 2 84.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสีดางาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) สพป. จันทบุรี เขต 2 83.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83.40 ทอง 16  
19 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป. ปทุมธานี เขต 2 83.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 83.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้าน กม.ห้า สพป. ชลบุรี เขต 3 82.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าระพา สพป. สระแก้ว เขต 1 82.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 82.20 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป. สระบุรี เขต 1 82 ทอง 26  
29 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 81.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 81.40 ทอง 29  
31 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สพป. กรุงเทพมหานคร 81.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านประแกต สพป. จันทบุรี เขต 1 81 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 81 ทอง 32  
34 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด (บ้านหนองแก) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 80.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป. ลพบุรี เขต 1 80.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป. สระบุรี เขต 2 80.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนคุรุสภา สพป. กาญจนบุรี เขต 3 79.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนมารดานฤมล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 79.60 เงิน 41  
42 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 79.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 78.80 เงิน 43  
45 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 78.60 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77.80 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. ตราด 77.80 เงิน 46  
48 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 77.80 เงิน 46  
49 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ สพป. สระแก้ว เขต 2 77.40 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. ชลบุรี เขต 1 75.60 เงิน 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน