ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 251
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดีลัง สพป. ลพบุรี เขต 2 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งไทร สพป. สระบุรี เขต 2 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านไชยราช สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 60 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง สพป. ปทุมธานี เขต 2 60 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 50 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน