ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 250
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน สพป. ชลบุรี เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป. สระบุรี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า สพป. นครปฐม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 1 78 เงิน 5  
8 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 78 เงิน 5  
9 โรงเรียนวัดทด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 67 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 65 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง สพป. ปทุมธานี เขต 2 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 58 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 57 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) สพป. อ่างทอง 57 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 สพป. สิงห์บุรี 56 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 1 56 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 56 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนบ้านหนองแว่น สพป. อุทัยธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน