ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป. กาญจนบุรี เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดข่อย สพป. สิงห์บุรี 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดชากหมาก สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 76.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 76 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 75.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ สพป. อุทัยธานี เขต 1 75.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 73.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) สพป. เพชรบุรี เขต 2 73 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดห้วยโรง สพป. อ่างทอง 73 เงิน 16  
19 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สพป. ปทุมธานี เขต 1 72.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68.67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 66 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 63.33 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 63 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 63 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 63 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ สพป. ราชบุรี เขต 2 63 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 62 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนวัดธรรมนาวา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 61 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 60.67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองคาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 60 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 60 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 60 ทองแดง 34  
39 โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป. ตราด 60 ทองแดง 34  
40 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 60 ทองแดง 34  
41 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 60 ทองแดง 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน