ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 249
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ สพป. ปทุมธานี เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) สพป. กรุงเทพมหานคร 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) สพป. ราชบุรี เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สพป. ชลบุรี เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดห้วยโรง สพป. อ่างทอง 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโป่งไทร สพป. สระบุรี เขต 2 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 70 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน