ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 248
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 98.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สพป. ชลบุรี เขต 2 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 94.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครนายก 93.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ สพป. ระยอง เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตะวันจาก สพป. สมุทรสงคราม 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ สพป. ปทุมธานี เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ สพป. สระบุรี เขต 2 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดป่างิ้ว สพป. ปทุมธานี เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย สพป. สมุทรสาคร 86.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 85.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 84.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก สพป. ชลบุรี เขต 3 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดเสาธง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สพป. นครปฐม เขต 2 79 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว สพป. กาญจนบุรี เขต 3 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านมาบกรูด สพป. ชลบุรี เขต 1 73 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดในกลาง สพป. เพชรบุรี เขต 1 72 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ สพป. สระแก้ว เขต 1 71 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 70 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 63 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป. นนทบุรี เขต 1 61 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 52 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป. อ่างทอง 50 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี สพป. อุทัยธานี เขต 1 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนบ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 - -  
42 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน