ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 247
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ สพป. อุทัยธานี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งไทร สพป. สระบุรี เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ สพป. ระยอง เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สพป. สระแก้ว เขต 1 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ชัยนาท 80 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู สพป. ชลบุรี เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 74 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 73 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 73 เงิน 14  
17 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 70 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 70 เงิน 17  
20 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 70 เงิน 17  
21 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 70 เงิน 17  
22 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 70 เงิน 17  
23 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 70 เงิน 17  
24 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 70 เงิน 17  
25 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ สพป. จันทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านพลับ(วิสุทธิวังราช) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 60 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 60 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 60 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 25  
30 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป. เพชรบุรี เขต 1 60 ทองแดง 25  
31 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 60 ทองแดง 25  
32 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 60 ทองแดง 25  
33 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 25  
34 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 60 ทองแดง 25  
35 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 60 ทองแดง 25  
36 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 60 ทองแดง 25  
37 โรงเรียนวัดเข็มทอง สพป. นครนายก 60 ทองแดง 25  
38 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 60 ทองแดง 25  
39 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 60 ทองแดง 25  
40 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ สพป. สิงห์บุรี 60 ทองแดง 25  
41 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป. นนทบุรี เขต 1 50 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน