ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 243
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาดิน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน สพป. ชลบุรี เขต 2 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป. สระบุรี เขต 2 95 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 95 ทอง 6  
9 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 95 ทอง 6  
10 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 95 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านหนองแว่น สพป. อุทัยธานี เขต 1 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก สพป. ตราด 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข สพป. อ่างทอง 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. อุทัยธานี เขต 2 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่116 สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านขุนศรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง สพป. ระยอง เขต 2 76 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดวังหิน สพป. ชลบุรี เขต 3 76 เงิน 19  
22 โรงเรียนสินแร่สยาม สพป. ราชบุรี เขต 1 76 เงิน 19  
23 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดมะขามเรียง สพป. สระบุรี เขต 1 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหัวลำ สพป. ลพบุรี เขต 2 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดดอนประดู่ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 71 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านตะวันจาก สพป. สมุทรสงคราม 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 70 เงิน 27  
29 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 70 เงิน 27  
30 โรงเรียนพัฒนาวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 2 69 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป. นนทบุรี เขต 1 68 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 68 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนตลาดเจริญสุข สพป. นครปฐม เขต 2 67 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 65 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านจางวาง สพป. จันทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 64 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านบางกระสั้น สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ สพป. ระยอง เขต 1 60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 50 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนวัดดอนมะนาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 41  
44 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 50 เข้าร่วม 41  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 40 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 40 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป. เพชรบุรี เขต 1 40 เข้าร่วม 45  
48 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 40 เข้าร่วม 45  
49 โรงเรียนวัดหุบรัก สพป. นครปฐม เขต 1 40 เข้าร่วม 45  
50 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 40 เข้าร่วม 45  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน