ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 242
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป. จันทบุรี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดปากบ่อ สพป. กรุงเทพมหานคร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป. กาญจนบุรี เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดฆ้อ สพป. ตราด 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด สพป. นครปฐม เขต 1 93 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด สพป. ชลบุรี เขต 1 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดทางพระ สพป. อ่างทอง 92 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 92 ทอง 8  
11 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 92 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบุรี เขต 1 90 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท 90 ทอง 12  
15 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 90 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน สพป. ลพบุรี เขต 1 88 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านหุบบอน สพป. ชลบุรี เขต 3 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย สพป. นครปฐม เขต 2 84 ทอง 23  
25 โรงเรียนวัดคู้สลอด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 79 เงิน 26  
28 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 78 เงิน 28  
30 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 78 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 31  
33 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 77 เงิน 31  
34 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 77 เงิน 31  
35 โรงเรียนบ้านคลองข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 1 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 76 เงิน 35  
37 โรงเรียนวัดท่าอิฐ สพป. สิงห์บุรี 76 เงิน 35  
38 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 75 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 75 เงิน 38  
40 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านโคกสั้น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 73 เงิน 40  
42 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 73 เงิน 40  
43 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 68 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 65 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 64 ทองแดง 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน