ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) สพป. ชลบุรี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. กาญจนบุรี เขต 3 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 1 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. ระยอง เขต 2 83.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 82.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านยางชุม สพป. เพชรบุรี เขต 2 82.67 ทอง 14  
16 โรงเรียนประชาวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 2 82.67 ทอง 14  
17 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 82.67 ทอง 14  
18 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 82.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 2 82.33 ทอง 18  
21 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 82.33 ทอง 18  
22 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 82.33 ทอง 18  
23 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป. สระบุรี เขต 1 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. ชลบุรี เขต 1 82 ทอง 23  
26 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 82 ทอง 23  
27 โรงเรียนธรรมรักษา สพป. นครปฐม เขต 2 81.67 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สพป. จันทบุรี เขต 2 81.67 ทอง 27  
29 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 81.67 ทอง 27  
30 โรงเรียนสุวรรณคีรี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81.67 ทอง 27  
31 โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81.67 ทอง 27  
32 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดสุวรรณ สพป. ปทุมธานี เขต 2 80.67 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านบน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 76.67 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 76.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า สพป. อ่างทอง 75.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป. ระยอง เขต 1 75.33 เงิน 36  
38 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 75.33 เงิน 36  
39 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 74.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ สพป. สระแก้ว เขต 1 74 เงิน 41  
42 โรงเรียนสุดใจวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 74 เงิน 41  
43 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 73.67 เงิน 43  
44 โรงเรียนวัดป่างิ้ว สพป. ปทุมธานี เขต 1 73.33 เงิน 44  
45 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 73 เงิน 45  
46 โรงเรียนศรีตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 67.67 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 67.33 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 65.67 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 64.67 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 63.33 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน