ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 239
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคงคาวราราม สพป. ระยอง เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดงยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สพป. ชลบุรี เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 85 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 85 ทอง 5  
9 โรงเรียนวัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง 5  
10 โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 85 ทอง 5  
11 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดสัมมาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดเทียนถวาย สพป. ปทุมธานี เขต 1 73 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 72 เงิน 14  
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 72 เงิน 14  
17 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป. นนทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 65 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป. อ่างทอง 65 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านร่องตาที สพป. อุทัยธานี เขต 2 64 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนวัดคร้อพนัน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 64 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 64 ทองแดง 21  
25 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สพป. สระบุรี เขต 2 64 ทองแดง 21  
26 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน