ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 237
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลาดบัวหลวง(นิ่มนวลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเสนานิคม สพป. กรุงเทพมหานคร 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป. ชลบุรี เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย สพป. นครปฐม เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป. ลพบุรี เขต 1 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. สิงห์บุรี 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดนากระรอก สพป. ชลบุรี เขต 2 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดบางสมัคร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) สพป. อุทัยธานี เขต 2 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ราชบุรี เขต 2 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป. นครปฐม เขต 1 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนมหาราช7 สพป. ราชบุรี เขต 1 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 71 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 69 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนลำสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 1 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน