ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 236
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง สพป. สมุทรสาคร 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 97.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางเตย สพป. กรุงเทพมหานคร 96.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย สพป. สระบุรี เขต 1 95.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป. สระแก้ว เขต 1 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตะวันจาก สพป. สมุทรสงคราม 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป. ชลบุรี เขต 3 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองตะโก สพป. ชลบุรี เขต 1 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านร่องเจริญ สพป. ราชบุรี เขต 1 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ สพป. ตราด 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดสัมมาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. ระยอง เขต 2 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป. สระบุรี เขต 2 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดท่าโพ สพป. อุทัยธานี เขต 1 78.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนลำสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 1 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านเหมืองไทร สพป. เพชรบุรี เขต 1 73 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. ลพบุรี เขต 2 72 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 71 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดเขาดิน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 70 เงิน 32  
33 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 69 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านสมอทอง สพป. อุทัยธานี เขต 2 67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองปลากระดี่ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 65 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวัดไผ่วง สพป. อ่างทอง 59 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน