ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 231
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสิงห์ สพป. จันทบุรี เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนสินแร่สยาม สพป. ราชบุรี เขต 1 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง สพป. ชลบุรี เขต 3 85.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย สพป. นครปฐม เขต 1 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 79.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 77.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ สพป. ลพบุรี เขต 2 77.33 เงิน 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 76.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 76.33 เงิน 12  
14 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป. ลพบุรี เขต 1 76.33 เงิน 12  
15 โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76.33 เงิน 12  
16 โรงเรียนคลองห้า สพป. ปทุมธานี เขต 1 75.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม สพป. สระบุรี เขต 2 75.33 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดกระทุ่ม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 75.33 เงิน 16  
19 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 75.33 เงิน 16  
20 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 75.33 เงิน 16  
21 โรงเรียนวัดหนองแหน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75.33 เงิน 16  
22 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 75.33 เงิน 16  
23 โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 74.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สพป. นครนายก 74.33 เงิน 23  
25 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 74.33 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านประดาหัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 73.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 73.33 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป. อุทัยธานี เขต 1 73.33 เงิน 26  
29 โรงเรียนวัดหัวถนน สพป. สระบุรี เขต 1 73.33 เงิน 26  
30 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) สพป. ชลบุรี เขต 1 73.33 เงิน 26  
31 โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา สพป. ชัยนาท 72.33 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 71.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 71.33 เงิน 32  
34 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 71.33 เงิน 32  
35 โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 71 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดเขากระจิวมิตรภาพที่ 103 สพป. เพชรบุรี เขต 2 71 เงิน 35  
37 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70.33 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 70.33 เงิน 37  
39 โรงเรียนวัดบรรไดทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 70.33 เงิน 37  
40 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง สพป. ตราด 70 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน 40  
42 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 70 เงิน 40  
43 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน 40  
44 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 70 เงิน 40  
45 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 68.33 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป. นนทบุรี เขต 1 68 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 66.33 ทองแดง 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน