ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโรงเข้ สพป. สมุทรสาคร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสระประทุม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) สพป. ราชบุรี เขต 1 93 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 91 ทอง 9  
11 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป. สระบุรี เขต 1 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านนเรศ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 90 ทอง 11  
15 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม สพป. อ่างทอง 90 ทอง 11  
16 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 90 ทอง 11  
17 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 89.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 89 ทอง 18  
20 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 89 ทอง 18  
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 89 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 88 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 88 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 88 ทอง 23  
26 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป. จันทบุรี เขต 1 88 ทอง 23  
27 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก 88 ทอง 23  
28 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 87.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดโสภา สพป. สิงห์บุรี 86 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 85 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนวัดลานคา สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง 31  
33 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ สพป. อุทัยธานี เขต 1 81.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป. เพชรบุรี เขต 1 81 ทอง 35  
36 โรงเรียนวัดเตาปูน สพป. สระบุรี เขต 2 81 ทอง 35  
37 โรงเรียนวัดโป่งตามุข สพป. ชลบุรี เขต 2 81 ทอง 35  
38 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 3 80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 80 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านคลองหวาย สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง 38  
42 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง 38  
43 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80 ทอง 38  
44 โรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 80 ทอง 38  
45 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 79 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 46  
48 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป. นนทบุรี เขต 1 77 เงิน 48  
49 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 75 เงิน 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน