ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 226
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสิงห์ สพป. จันทบุรี เขต 1 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทางตรง สพป. ชลบุรี เขต 3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 84.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดตองปุ สพป. ลพบุรี เขต 1 83.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ สพป. ชัยนาท 83.67 ทอง 5  
8 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป. สระบุรี เขต 2 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง(รัฐประชานุเคราะห์) สพป. นครปฐม เขต 1 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเกาะดอน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 81.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81.67 ทอง 11  
14 โรงเรียนวัดเกตุประภา สพป. ปทุมธานี เขต 2 80.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. เพชรบุรี เขต 2 79.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. อุทัยธานี เขต 1 79.67 เงิน 16  
18 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. ชลบุรี เขต 1 79.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 79.33 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 78.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเขาราบ สพป. ลพบุรี เขต 2 78.67 เงิน 20  
22 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ สพป. ราชบุรี เขต 1 78.67 เงิน 20  
23 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 78.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยกรด สพป. นครปฐม เขต 2 78.33 เงิน 23  
25 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดตกพรม สพป. จันทบุรี เขต 2 77.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดบุนนาค สพป. ระยอง เขต 2 77.67 เงิน 26  
28 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 77.67 เงิน 26  
29 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 77.67 เงิน 26  
30 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก 77.33 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 76.67 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 76.67 เงิน 32  
34 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 76.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.67 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 75.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง สพป. ตราด 75.33 เงิน 36  
38 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.33 เงิน 36  
39 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป. นนทบุรี เขต 1 73.67 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 73.67 เงิน 39  
41 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 73.67 เงิน 39  
42 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 สพป. สระแก้ว เขต 1 73.67 เงิน 39  
43 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ สพป. อ่างทอง 71.67 เงิน 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน