ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสิงห์ สพป. จันทบุรี เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาขลุง สพป. ราชบุรี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทางตรง สพป. ชลบุรี เขต 3 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดท่าตลาด สพป. อ่างทอง 95 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดหนองมน สพป. ลพบุรี เขต 1 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนสินแร่สยาม สพป. ราชบุรี เขต 1 94 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านพุประดู่ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านฟากห้วย สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสระประทุม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านกม.๘๐ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านวังทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองไร่ สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง 15  
18 โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส สพป. สระบุรี เขต 2 86 ทอง 15  
19 โรงเรียนวัดหนองแหน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86 ทอง 15  
20 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 สพป. นครนายก 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. นครปฐม เขต 1 85 ทอง 20  
23 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 85 ทอง 20  
24 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง 20  
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 85 ทอง 20  
26 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 84 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 84 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84 ทอง 26  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท สพป. ชัยนาท 84 ทอง 26  
30 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป. นนทบุรี เขต 1 84 ทอง 26  
31 โรงเรียนวัดแจงร้อน สพป. กรุงเทพมหานคร 84 ทอง 26  
32 โรงเรียนเทศบาลเทพารักษ์ 1 (สละ ฉลวย อุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 26  
33 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. อุทัยธานี เขต 2 83 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 83 ทอง 33  
37 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83 ทอง 33  
38 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 33  
39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) สพป. สิงห์บุรี 83 ทอง 33  
40 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง สพป. ตราด 82 ทอง 40  
41 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 82 ทอง 40  
42 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 82 ทอง 40  
43 โรงเรียนวัดหนองกีบม้า สพป. สระบุรี เขต 1 82 ทอง 40  
44 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 1 81 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านชากนา สพป. ชลบุรี เขต 1 81 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 81 ทอง 44  
47 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ชลบุรี เขต 2 81 ทอง 44  
48 โรงเรียนบ้านจะโปรง สพป. เพชรบุรี เขต 1 80 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ สพป. อุทัยธานี เขต 1 80 ทอง 48  
50 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน