ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 209
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปากบึงสิงโต สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดงยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดอนทราย สพป. ราชบุรี เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 85.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดลาดชะโด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 80.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร สพป. ราชบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน