ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. ชลบุรี เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) สพป. เพชรบุรี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ สพป. อ่างทอง 94.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 93.17 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 92.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า สพป. ชลบุรี เขต 3 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล สพป. กาญจนบุรี เขต 2 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. ระยอง เขต 1 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 86.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 85.83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังรี สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 2 84.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร 83.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา สพป. นครปฐม เขต 1 82.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนธัญวิทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 78.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 77.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.50 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดดอนทราย สพป. ราชบุรี เขต 2 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 2 74.67 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต 2 73.83 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน สพป. ปทุมธานี เขต 1 73.67 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป. นนทบุรี เขต 1 73.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านห้วยกบ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 73.17 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดสันติการาม สพป. ราชบุรี เขต 1 71 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. ชัยนาท 70.67 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 70.67 เงิน 37  
39 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 70.50 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านท่าลาว(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 70.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 70.17 เงิน 41  
42 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 70.17 เงิน 41  
43 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านวังสารภี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 69 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนวัดโคกอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68.50 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป. นครปฐม เขต 2 68 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนวัดหนองแหน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 67.67 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 67.67 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 65.50 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส สพป. สิงห์บุรี 65 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน