ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 197
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ สพป. สระแก้ว เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. จันทบุรี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป. จันทบุรี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมาบชลูด สพป. ระยอง เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป. สระบุรี เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. นครปฐม เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) สพป. ราชบุรี เขต 1 90.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก 88.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 86.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สพป. ชัยนาท 85.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 83.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 81.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 79.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป. ชลบุรี เขต 1 78.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ สพป. อ่างทอง 77.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 76.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 74.33 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน