ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 95.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 92.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 91.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองหวาย สพป. อุทัยธานี เขต 2 90.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดนากระรอก สพป. ชลบุรี เขต 2 89.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 85.95 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 84.15 ทอง 9  
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 82.55 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 82.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 81.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง สพป. ปทุมธานี เขต 2 80.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 77.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป. จันทบุรี เขต 2 77.50 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 77.50 เงิน 14  
17 โรงเรียนวัดยางนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 77.50 เงิน 14  
18 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 77.50 เงิน 14  
19 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 77.50 เงิน 14  
20 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 สพป. ชลบุรี เขต 3 77.50 เงิน 14  
21 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป. จันทบุรี เขต 1 76.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 69.65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดหนองกบ สพป. ราชบุรี เขต 2 68.95 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป. เพชรบุรี เขต 1 68.25 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 67.55 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 67.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67.25 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ สพป. นครปฐม เขต 2 66.75 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป. สระบุรี เขต 1 66.05 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 66.05 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 66.05 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 66.05 ทองแดง 30  
34 โรงเรียนบ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 66.05 ทองแดง 30  
35 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ สพป. ลพบุรี เขต 2 66.05 ทองแดง 30  
36 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 66.05 ทองแดง 30  
37 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66.05 ทองแดง 30  
38 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 66.05 ทองแดง 30  
39 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สิงห์บุรี 66.05 ทองแดง 30  
40 โรงเรียนวัดคู้สลอด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 66.05 ทองแดง 30  
41 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี สพป. ชัยนาท 66.05 ทองแดง 30  
42 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สพป. ปทุมธานี เขต 1 66.05 ทองแดง 30  
43 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สพป. กรุงเทพมหานคร 66.05 ทองแดง 30  
44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 66.05 ทองแดง 30  
45 โรงเรียนบ้านศาลาลัย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 65 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64.20 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 64.20 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504) สพป. อ่างทอง 64.20 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนวัดแก้ว สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 64.20 ทองแดง 46  
50 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 64.20 ทองแดง 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน