ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 019
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดตโปทาราม สพป. ชลบุรี เขต 3 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรอซีดี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเบญพาด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 83.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 83.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. ตราด 83.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ สพป. เพชรบุรี เขต 2 83.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร สพป. จันทบุรี เขต 1 82.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 82.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดเซิงหวาย สพป. อ่างทอง 82.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 1 81.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 81.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 1 81.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 81.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 2 80.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 80.80 ทอง 17  
19 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 80.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สพป. ปทุมธานี เขต 1 79.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 79.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 79.40 เงิน 21  
23 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.40 เงิน 21  
24 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดพังงอน สพป. จันทบุรี เขต 2 79.20 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 79.20 เงิน 24  
27 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต 1 78.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 78.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 78.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 78.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 78 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดจำปา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 78 เงิน 31  
33 โรงเรียนวัดกำมะเสน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 77.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 77.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย สพป. ราชบุรี เขต 2 77.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 77 เงิน 36  
37 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดทะเลบก สพป. นครปฐม เขต 1 76.60 เงิน 37  
39 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด สพป. นครปฐม เขต 2 76.60 เงิน 37  
40 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 76.60 เงิน 37  
41 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 76.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนวัดท่าอิฐ สพป. สิงห์บุรี 76.40 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ สพป. อุทัยธานี เขต 1 76.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว สพป. ลพบุรี เขต 2 76.20 เงิน 43  
45 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สพป. ระยอง เขต 1 75.80 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป. ชลบุรี เขต 2 75.80 เงิน 45  
47 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร สพป. ชัยนาท 75.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านเขาด้วน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71.80 เงิน 49  
50 โรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน